آیا تنهایک کتاب مقدس است و یا چندین؟

تنها یک کتاب مقدس وجود دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است تا شما بتوانید که آنرا بخوانید. ما باورمند هستم که کلام خدا برای این منظور نوشته شده که ما از آن در زنده گی از آن استفاده کنیم و این تنها وقتی صورت می گیرد که ما آنرا به زبانی که می‌دانیم، بخوانیم.

چهار کتاب که زنده گی عیسی را به تصویر می‌کشد نوشته شده است که بنام اناجیل یاد می‌شود. این کتاب‌ها وقایع که در زمان عیسی رخ داده است از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می‌دهد که به شکل مجمموعی خبر خوش یا بنام انجیل موسوم است.

کتاب مقدس به دو بخش عمده تقسیم شده است - عهد عتیق و عهد جدید. عهد جدید کتاب های اند که بعد از آمدن عیسی نوشته شده است.

آیا کتاب مقدس منسوخ شده است؟

ما بر این باورمند هستیم که خدا کلام پر ارزشش را حفاظت می‌نماید. کتاب‌های کتاب مقدس در مدت زمانی بیشتر از ۱۶۰۰ سال به شکل درست و بدون حذف یا اضافه نمودن، به رشته تحریر در آورده شده است و به لسان‌های مختلف ترجمه شده است. ترجمه کتاب مقدس از روی زبان‌های اصیل آن صورت گرفته و جهت انعکاس تغییراتی که در یک زبان، در طول تاریخ به میان می‌آید، ترجمه آن بدون تغییر در کلام اصیل آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

چطور میتوانیم که با شما به تماس شویم؟

ما یک گروپی از پشتون‌ها و خارجی‌ها با هم مشترکا کار می‌کنیم تا منابع دقیق و درست را برای کلیسای افغانستان در سراسر دنیا تولید نماییم. این ویب‌سایت توسط خدمات پامیر به نمایندگی از همکاری سازمان‌های که در اتحاد و یگانگی عیسی مسیحی مشترکا با هم یکجا شده است، نماینده گی می‌کند.

۰۰۱-۸۰۷-۷۰۰-۶۰۸۰   /   001 807 700 6080

our email address

ترتیبات کپی رایت چیست؟

لطفاً به صفحه حق چاپ ما در اینجا بروید.