Copyright Information

افغان پشتو بایبل - APB (شرق افغانستان)

	متن: © انجمن کتاب مقدس پاکستان، پروژه ترجمه در حال اجرا است، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است (*).
آدیو (صدا): ℗ روشن پرودکشن، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است
ویدیوی اناجیل: به زودی. پروژه LUMO فلم های مهربانی و ((ایمان از راه شنیداری))
		

کتاب مقدس به زبان پشتو (یوسفزی- پاکستانی) - PYPB (یوسفزی ۲۰۱۹)

	متن: © انجمن کتاب مقدس پاکستان ۲۰۱۹، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است (*).
ضبط های صوتی چند صدایی برخی از کتاب های عهد عتیق (OT): ℗ روشن پرودکشن ۲۰۲۰، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است.
ضبط های ویدیویی (تصویری) تک صدایی کتاب های عهد عتیق (OT): ℗ داور ۲۰۲۰، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است.
ضبط های صوتی تک صدایی چهار انجیل: ℗ روشن پرودکشن ۲۰۲۱، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است.
ویدیوی اناجیل: به زودی. پروژه LUMO فلم های مهربانی و ((ایمان از راه شنیداری))

پشتوی مختلط NT (مختلط ۱۹۹۶)

	متن: © انجمن کتاب مقدس پاکستان ۱۹۹۶، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است (*).
صدا: ℗ روشن پرودکشن، بعد از کسب اجازه قابل استفاده است
	

استفاده و بازنشر

(*) این متن کتاب مقدس را می توان به هر شکل (کتبی، تصویری، الکترونیکی یا صوتی) تا پنجصد (۵۰۰) آیه بدون اجازه صریح کتبی ناشر، منتشر کرد، مشروط بر اینکه آیات منتشر شده برابر با یک کتاب کامل از کتاب مقدس نباشد. همچنان آیات آورده شده از کتاب مقدس نباید بیشتر از ۲۵٪ از محتوی تمام متنی که در آن منتشر شده است، باشد. ابلاغ حق چاپ یا کاپی رایت باید در قسمت مخصوص حق چاپ اثر، به شرح زیر درج شود:

آیات کتاب مقدس برگرفته شده از کتاب مقدس به زبان پشتو (پاکستانی یوسفزی / افغان / ۱۹۹۶ مختلط)
حق چاپ © (۲۰۱۹ / ۲۰۲۱/۱۹۹۶) انجمن کتاب مقدس پاکستان.
بعد از کسب اجازه قابل استفاده است. تمام حقوق محفوظ است.

ما از شما می خواهیم که به متن اصلی در این سایت پیوند دهید، اما این الزامی نیست، زیرا ما می دانیم که گاهی اوقات کوتاهی و طرح بندی مهم هستند.

PDF

PDF هایی که در این سایت موجود هستند (یا بوده اند) فقط برای استفاده فردی هستند. آنها به ویژه برای افرادی در مناطق محدود که هیچ گزینه دیگری ندارند در دسترس هستند. آنها به هیچ وجه نباید برای اهداف انتشار استفاده شوند. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال در این مورد با ما تماس بگیرید. همچنین، فایل‌های پی‌دی‌اف قدیمی‌تری که از این سایت دانلود شده‌اند، و بدون اطلاع ما در وب‌سایت‌های دیگر ذخیره شده‌اند، دارای حق چاپ هستند و برای انتشار یا چاپ مجدد استفاده نمی‌شوند.

سندیکا و وب

متن پشتو افغانستان (APB) از سایت شریک ما afghanbibles.org تهیه شده است. به نوبه خود، متون انجیل یوسف زی و پشتو مختلط موجود در این سایت در آنجا پخش شده است. اگر به سایت های ما پیوند دهید، معمولاً مناسب است که به سایت اصلی پیوند دهید - یعنی این سایت انجیل پشتو برای دو ترجمه تحت تأثیر پاکستانی (یوسف زی و مختلط)، و انجیل افغانی برای ترجمه های افغانی.

طراحی وب سایت توسط وزارتخانه های پامیر (OM) انجام می شود که به نمایندگی از تعدادی از سازمان های همکار منتشر می کند. تمامی حقوق محفوظ است.

سوالی دارید؟

لطفا به سوالات متداول ما بروید