0:00 / 0:00

دَ يوحنا په مُطابق دَ مالِک عيسىٰ مسيح زيرے

دويم باب

په قانا کښے وادۀ

۱په دريمه ورځ دَ ګليل په قانا نُومے ځائے کښے يو وادۀ وو، دَ عيسىٰ مور هم هلته وه، ۲اَؤ عيسىٰ اَؤ دَ هغۀ مُريدان هم په کښے ميلمانۀ وُو. ۳چه مئے خلاص شول نو دَ عيسىٰ مور هغۀ ته ووئيل، ”دَ دوئ سره مئے نۀ دى پاتے.“

۴عيسىٰ جواب ورکړو چه ”مورے! زما اَؤ ستا پرے څۀ؟ زما وخت لا نۀ دے راغلے.“

۵دَ هغۀ مور خادمانو ته ووئيل، ”هر څۀ چه دَئے درته وائى هغه کوئ.“

۶هلته دَ ګټے شپږ چاټئ وے چه خوا په خوا پرتے وے، دا دَ يهوديانو دَ دستُور په مُطابق دَ پاکيدو دَ پاره وے، اَؤ په هره يوه کښے دَ دوؤ نه تر دريو منو پورے ځائے وو. ۷عيسىٰ خادمانو ته ووئيل چه ”دا چاټئ دَ اوبو نه ډکے کړئ.“ اَؤ هغه هغوئ تر خُلے خُلے ډکے کړے. ۸بيا هغۀ حُکم وکړو چه ”څۀ ترے وباسئ اَؤ دَ ميلمستيا مشر له ئے يوسئ.“ اَؤ هغوئ هم دغسے وکړل. ۹مشر اوبۀ وڅښلے اَؤ هغه مئے شوے وے. خو هغۀ ته دَ دے سبب نۀ وو معلُوم اګر چه هغه نوکرانو ته معلُومه وه چا چه اوبه راويستلے وے. ۱۰هغۀ دَ وادۀ زلمى ته ووئيل، ”هر څوک ښۀ مئے اول ورکوى اَؤ معمولى تر هغے ساتى تر څو چه خلق ماړۀ شوى نۀ وى، ليکن تا خو تر اوسه ښۀ مئے لا ساتلى دى.“

۱۱دَ ګليل په قانا نُومے ځائے کښے دَ عيسىٰ دا وړُومبئ مُعجزه وه چه عيسىٰ پرے خپله لوئى څرګنده کړه اَؤ دَ هغۀ مُريدانو په هغۀ ايمان راوړو.

۱۲دَ دے نه پس عيسىٰ دَ خپلے مور، ورُوڼو اَؤ مُريدانو سره کفرنحُوم ته لاړو خو هغوئ هلته زيات ايسار نۀ شُو.

دَ خُدائے دَ کور پاکول

متى ۲۱ :  ۱۲ ـ ۱۳، مرقوس ۱۱ :  ۱۵ ـ ۱۷، لُوقا ۱۹ :  ۴۵ ـ ۴۶

۱۳ځکه چه دَ يهوديانو دَ فسح دَ اختر ورځے رانزدے وے نو عيسىٰ بيتُ المُقدس ته لاړو. ۱۴هلته هغۀ دَ خُدائے په کور کښے دَ غوايانو، ګډو اَؤ دَ کونترو سوداګران اَؤ صرافان په خپلو چوکو ناست وليدل. ۱۵عيسىٰ دَ پړى کروړه جوړه کړه اَؤ هغوئ ئے دَ خُدائے دَ کور نه بهر وشړل، ګډے، غوايان اَؤ هر څۀ. هغۀ دَ صرافانو تختے نسکورے کړے، دَ هغوئ پيسے ئے ونوستلے، ۱۶بيا هغه دَ کونترو خرڅوُونکو پسے راوګرزيدلو. هغۀ ووئيل، ”دا لرے کړئ زما دَ پلار دَ کور نه بازار مه جوړوئ.“ ۱۷دَ هغۀ مُريدانو ته دَ صحيفو دا ليک را ياد شو ”ستا دَ کور غيرت به ما وخورى.“

۱۸يهوديانو عيسىٰ له جواب ورکړو اَؤ تپوس ئے ترے نه وکړو چه ”تۀ دا کارُونه په کُوم اِختيار کوے؟ مُونږ ته څۀ نخښۀ وښايه؟“

۱۹عيسىٰ جواب ورکړو چه ”دا دَ خُدائے کور ونړوئ اَؤ زَۀ به ئے درته په دريو ورځو کښے بيا ودان کړم.“

۲۰هغوئ ووئيل، ”دا دَ خُدائے کور خو په شپږ څلويښت کاله کښے جوړ شوے دے، اَؤ تۀ ئے راته په دريو ورځو کښے جوړوے؟“

۲۱خو دَ خُدائے دَ کوم کور ذکر چه هغۀ کولو هغه دَ دَۀ خپل وجُود وو. ۲۲دَ هغۀ دَ بيا راژوندى کيدو نه پس دَ هغۀ مُريدانو ته راياد شو چه هغۀ څۀ وئيلى وُو اَؤ دَ هغوئ په صحيفو اَؤ په هغه کلام چه عيسىٰ وئيلى وُو ئے يقين راغلو.

عيسىٰ ټول خلق پيژنى

۲۳کله چه عيسىٰ لا دَ فسح دَ پاره په بيتُ المُقدس کښے ديره وو نو هغوئ هغه مُعجزے وليدے چه هغۀ ښکاره کړے اَؤ ډيرو خلقو پرے ايمان راؤړو. ۲۴خو عيسىٰ په خپله په هغوئ اِتبار نۀ کاوو ځکه چه هغۀ خلق ډير ښۀ پيژندل. ۲۵اَؤ هغۀ ته دَ هغو ټولو حال معلُوم وو اَؤ دَ بل چا دَ شاهدئ ورته ضرورت نۀ وو ځکه چه هغه په دے پوهيدلو چه دَ اِنسان په زړۀ کښے څۀ څۀ دى.